Όταν τα ελαστικά δεν είναι καλά φουσκωμένα, δεν είναι μόνο εν δυνάμει επικίνδυνα αλλά επιβαρύνουν και τη λειτουργία του κινητήρα σας.