Μεταφορές

Η εταιρεία ΤΣΙΤΡΑΣ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη, στον αξιόπιστο και ασφαλή εφοδιασμό του συνόλου των πρατηρίων που εξυπηρετεί, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Η εταιρεία εφοδιάζει με καύσιμα, Πρατήρια, Βιομηχανίες, Εκκοκκιστήρια, Στόλους Οχημάτων, Μεταπωλητές Θέρμανσης, Ξενοδοχεία, υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα κ.α.