Έλεγχος Καυσίμων BP

8 Ιαν 2017 | ΝΕΑ

Στα πρατήρια BP μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων που εφοδιάζεστε. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καυσίμων. Δύο κινητά συνεργεία, στελεχωμένα με προσωπικό του ΕΜΠ, είναι εξοπλισμένα με ειδικές συσκευές για επί τόπου έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, ώστε να εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές.

Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται, με αξιόπιστο τρόπο, δείγματα που ελέγχονται λεπτομερώς στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ ενώ γίνονται ποσοτικές μετρήσεις ακριβείας καυσίμων με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται η ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.

Οι έλεγχοι διεξάγονται όλο το χρόνο, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση του πρατηρίου. Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται και τεκμηριώνονται τόσο στο πρατήριο όσο και σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων που διατηρούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ.